Skip to content

Recensies van David Barnouw

Barbara Beuys
Leven met de vijand. Amsterdam onder Duitse bezetting
Amsterdam 2013
Recensie in: Amstelodamum 101-2, 2014

Niek Scheps
Weersta vanaf het begin maar slechts met het geesteszwaard. Het verzetswerk van J.H. Scheps 1940-1945;
Maarten van Buuren
De afrekening. Ontmaskering van het gewapend verzet en
Evertjan van Roekel,
Jongens van Nederland. Nederlandse vrijwilligers in de Waffen-SS,
Recensie in: BMGN Vol. 128, nr. 1, 2013

Bart van der Boom
Wij weten niets van hun lot”,
Recensie in: TvG jrg 126 nr. 2, 2013

Barbara Kirshenblat-Gimblett en Jefrey Shandler
Anne Frank Unbound. Media. Imagination. Memory (Indiana UP 2012),
Recensie in: TMG jrg. 16, # 1.

Peter Roemer
Monumenten van bezinning (Amsterdam 2010)
Recensie in: Amstelodanum 99-2, 2012

Madelon de Keizer
Frans Goedhart. Journalist en politicus (1904-1990). Een Biografie
Recensie in: Ons Amsterdam  juli/augustus, 2012

Joost Rosendaal
Nijmegen 1944. Verwoesting, verdriet en verwerking
Nijmegen 2009
Webrecensie in:  BMGN / LCHR  aflevering 2 van jaargang 2011

Jack Kooistra en Albert Oosthoek
Recht op wraak. Liquidaties in Nederland 1940-1945 (Leeuwarden 2009)
Webrecensie in: BMGN / LCHR  aflevering 2 van jaargang 2011

Bruno Benvindo
Henri Storck, le cinéma belge et la Occupation
Bruxelles 2010
Webrecensie in: BMGN/LCHR aflevering @ van jaargang 2011

Gjalt Zondergeld, Ons Socialisme Uw toekomst. Henk Woudenberg en het Nederlands Arbeidsfront (1942 1945) (Apeldoorn-Antwerpen, 2010)
Webrecensie in: BMGN/LCHR aflevering @ van jaargang 2011

Sytze van der Zee
Vogelvrij
Recensie in: VN 13 februari, repliek VN 27 feb 2010

Groeneveld, G.,
Zo zong de NSB. Liedcultuur van de NSB 1931-1945
Nijmegen, Vantilt, 2007),
Webrecensie in: BMGN 124: 1, 2009

˜Nog meer van wat we al weten’, (recensie van Carol Ann Lee, Anne Frank 1929-1945)
Recensie in: NRC/HB 16 september 2009

Euwe, J.,
De Nederlandse kunstmarkt 1940-1945 )
Amsterdam, Boom, 2007);
Webrecensie in: BMGN, 2009

Nepveteranen, recensie toneelstuk Helden zonder glorie, in: Historisch Nieuwsblad maart 2008

Loe Gompes & Merel Ligtelijn, Spiegel van Amsterdam. Geschiedenis van Felix Meritus, Uitg. Rozenberg Publishers, in: Ons Amsterdam, mei 2008

Schroth, S., Das Tagebuch, Le Journal, Anne Franks Het Achterhuis, in: BMGN # 1, 2008

Rydell, R.W. en R. Kroes, Buffalo Bill in Bologna. The Americanization of the World 1869-1822, London/Chicago 2005, op: website BMGN 2007

J. L. van der Pauw, Havenstad in bezettingstijd, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 2007

Anna Timmerman, Machteloos? Ooggetuigen van de Jodenvervolging, in: Ons Amsterdam mei 2007

Cornelis A. van Minnen, Amerika’s beroemdste Nederlander. Een biografie van Hendrik Willem van Loon, Amsterdam, 2005, op: BMGN website 2007

˜Hitler was zo slecht nog niet: een recent filmliteratuuroverzicht’, op: Website Nieuwsbrief Geschiedenis Beeld & Geluid # 3, 2007

The Sun, filmrecensie in: Skrien, jrg. 38, # nr. 3, april 2006

P. Remarque, Boze geesten van Berlijn, in: Tribune, mei 2006

Zwartboek of hoe Nederland zijn mannetje stond, filmrecensie in: Tribune, sep. 2006

Zwartboek: een correctie op heroïek’, filmrecensie in Groene Amsterdammer 22 sep. 2006

J. Vos, ˜Het doorgestreepte blijft te lezen’. De Holocaust en de kunsten in Nederland, in: BMGN nr. 3, 2006

R. van Doorslaer e.a. ed., De curatoren van het getto. De vereniging van de joden in België tijdens de nazi-bezetting, in: BMGN nr. 3, 2006

˜Auschwitz’, toneelrecensie in: Historisch Nieuwsblad # 10, 2006

H. van Gelder, De schnabbeltoer, Uitg. Nijgh & Van Ditmar, in: Ons Amsterdam 2006

Schiweck,  ‘weil wir lieber im Kino sitzen als in Sack und Asch.’ Der deutsche Spielfilm in den besetzten Niederlanden 1940-1945. In: BMGN dl. 119, # 1, 2005

W. Löwenhardt, Ik houd niet van reizen in oorlogstijd. In: NIW 30 juli 2005

Groeneveld, Kriegsberichter: Nederlandse SS-oorlogsverslaggevers, 1941-1945. In: Tijdschrift Mediageschiedenis 7/2004-2

Paulien Micheels, De vatenman. Bernhard van Leer (1883-1958). Contact 2002. in: Ons Amsterdam jan 2003

Milja van Tielhof, Banken in bezettingstijd. De voorgangers van ABN Amro tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode van rechtsherstel. Contact 2003. in: Ons Amsterdam jul/aug  2003

René Marres, Frederik Weinreb. Verzetsman en groot schrijver. Aspekt 2002. In: NRC/HB 19/9/2003

Joggli Meihuizen, Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Boom 2003.In: NIW 28/11/2003

Marion Schreiber, Stille rebellen. De overval op de 20e deportatietrein naar Auschwitz (Amsterdam: Atlas, 2002), in: VN 25/5/2002

Ad van Liempt, Kopgeld, Nederlandse premiejagers op zoek naar joden, 1943 (Amsterdam: Balans, 2002), in: Ons Amsterdam december 2002

Natalie Zemon Davis, Slaves on Screen. Film and Historical Vision (Harvard University Press 2000), in: Vrij Nederland 24/8/2001.

Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw, dl. 3 (Walburg Pers 2000), in: Vrij Nederland 21/4/2001

Chris van der Heijden, Grijs verleden (Amsterdam, Contact, 2000), in: NIW 2/3/2001

Edwin Black, IBM en de Holocaust (Utrecht: Kosmos, 2000), in: NRC/HB 23/2/2001

Frits Rovers, ˜Dan liever de lucht in!’ Jan van Speijk en de Belgische Opstand (Hilversum: Verloren, 2000, 2000), in: VN 13/1/2001

Norbert-Jan Nuij, ˜Gaat u maar rustig slapen’Colijn en de mythe van mei 1940 (Hilversum: Verloren, 2000), in: VN 6/1/2001

Bernadette Kester, Herman Roozenbeek en Okke Groot, Focus op Korea. De rol van de Nederlandse pers in de beeldvorming over de Korea-oorlog 1950-1953 (Den Haag: Sdu, 2000), in: VN 6/1/2001

Schrijvers, P., Rome Athene Jeruzalem. Leven en werk van David Cohen, in: VN 10/3/200

Linden, K. Van der, J. Temminck en W. De Wagt (red.), Kom ga sjoelen! Bijdragen over de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Haarlem (De Vrieseborch 1999), in: Vrij Nederland 6/5/2000

Reedijk, L., De Rotterdamse razzia van 1944 (Veen, 1999), in: Vrij Nederland 13/5/2000

Keizer, J., Dienen onder het hakenkruis (Friese Pers Boekerij 2000), in: Vrij Nederland 1/7/2000

Vanderwal Taylor, J.A., A family occupation. Children of the war and the memory of World War ll in Dutch literature of the 1980s, in: BMGN, jrg. 2000, afl. 2

Evelyn de Roodt, Oorlogsgasten. Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (Europese Bibliotheek 2000), in: Vrij Nederland 26/8/2000

Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw (Walburg Pers 2000), in: Vrij Nederland 11/11/2000

Mette Peters en Egbert Barten, Meestal in ‘t verborgene (Uniepers Abcoude en het Nederlands Instituut voor Animatiefilm, 2000), in: Vrij Nederland 18/11/2000

Bart van der Boom, Atoomgevaar? Dan zeker de BB. (Sdu 2000), in: Vrij Nederland 9/12/2000

Peggy Alderse Baas-Budwilowitz en Willem Alderse Baas (red), Coming to terms with the Second World War in Contemporary Literature and the Visual Arts: Five European Perspectives/Die Verarbeitung des Zweiten Weltkriegs in der zeitgnössischen Literatur und Kunst: Fünf Europäische Perspektiven. (München 2000), in: ICODO-Info, 17e jrg., # 4, dec.2000.

Ries Roowaan, Herdenken in Duitsland. De centrale monumenten van de Bondsrepubliek 1949-1993 (Boom, Amsterdam) en Jos Perry, Wij herdenken, dus wij bestaan. Over jubilea, monumenten en de collectieve herinnering (SUN, Nijmegen), in: VN 23/10/1999.

Ulrich Schlie, Albert Speer: ‘Alles, was ich weiss’. Aus unbekannten Geheimdienstprotokollen vom Sommer 1945 (Herbig Verlag), in: VN 11/9/1999.

Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw, deel 1. (Walburg, Zutphen), in: VN 14/8/1999.

J.W.M. Schulten, De geschiedenis van de Ordedienst. Mythe en werkelijkheid van een verzetsorganisatie. (Sdu, Den Haag), in: VN 23/1/1999.

Bob Moore, Victims and Survivors: The Nazi Persecution of the Jews in the Netherlands, 1940-1945. (Edward Arnold, London), in: The International History Review Vol. XXI, # 1, March 1999.

Edith Velmans-Van Hessen, Het verhaal van Edith. De oorlogsjaren van een Haags meisje. (Podium, Amsterdam 1997) en Bart de Cort, De Groep Gerretsen – Kroniek van een verzetsgroep 1940-1945 (Sdu, Den Haag 1998), in: VN 8/5/99.

Hein A.M. Klemann (red), Mooie jaarcijfers … Enige onderzoeksresultaten betreffende de Nederlandse economische ontwikkeling tijdens de Tweede Wereldoorlog (Utrecht 1997) en Dirk Luyten, Burgers boven elke verdenking. Vervolging van economische collaboratie in België na de tweede Wereldoorlog uitg. VUB, Brussel 1996, in: NIW 31/7/98.

G.L. Durlacher, Met haat valt niet te leven, uitg. Meulenhoff, Amsterdam 1998, Irmtrud Wojak en Lore Hepner (red.), ‘Lieve kinderen …” Brieven uit Amsterdamse ballingschap naar de Nieuwe Wereld 1939-1943, uitg. Bert Bakker, Amsterdam 1998 en Arie Kleijwegt, Brieven aan Daan Maltha 28-5-1943 – 5-4-1944, uitg. Aspekt, z.p. 1998, in: VN 11/7/1998.

Richter Roegholt, Het goud van de wandelaar. Over de geschiedenis van Amsterdam, uitg. Atlas, Amsterdam/Antwerpen 1997, in: Ons Amsterdam juli 1998.

Rob van Olm, Recht al barste de wereld. Reina Prinsen Geerling en de ondergang van de verzetsgroep CS-6, uitg. Conserve, Amsterdam 1998, in: VN 4/7/1998.

Johan van Gelder, De Papieren Oorlog. Uitg. Geldersboek, Groningen 1997, in: NIW, 23/1/98.

Ido de Haan, Na de ondergang. De herinnering aan de jodenvervolging 1945-1995, Uitg. Sdu, Den Haag 1997, in: VN 31/1/1998.

Bob Moore, Slachtoffers en overlevenden. De nazi-vervolging van de joden in Nederland. Bert Bakker, Amsterdam 1998 en William D. Rubinstein, The Myth of Rescue. Why the democracies could have saved more Jews from the Nazis. Routledge, London/New York 1997, in: VN 14/2/1998.

Briefe an Goldhagen, Eingeleitet und beantwortet von Daniel Jonah Goldhagen, Siedler Verlag, Berlin 1997, in: NIW 3/4/1998.

Regina Grüter, Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond Friedrich Weinreb, Amsterdam 1997, in: VN 15/11/97.

I.J. Blanken, Onder Duits beheer. Geschiedenis van Philips Electronics N.V. Deel IV (1935-1950), Zaltbommel 1997, in: NIW 31/10/1997.

Friedländer, Saul, Nazi Germany and the Jews, London 1997, in: NIW 19/9/1997.

Horst J.P. Bergmeier en Rainer E. Lotz, Hitler’s airwaves, The Inside Story of Nazi Radio Broadcasting and Propaganda Swing. New Haven & London 1997, in: VN 16/8/1997.

Geest, Dirk de e.a., Collaboratie of Cultuur?. A’dam 1997, in: VN 19/7/1997.

Elisabeth Simpson (ed.), THE SPOILS OF WAR, World War ll and Its Aftermath: The Loss, Reappearence, and Recovery of Cultural Property. New York 1997, in: VN 5/7/97.

Hans Mommsen en Manfred Grieger, Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich. Econ, in: VN 10/5/1997.

Nanda van der Zee, Om erger te voorkomen. De voorbereiding en uitvoering van de vernietiging van het Nederlandse jodendom tijdens de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam 1997, in: VN 3/5/1997.

Henk E. Pelser, Vluchtweg Zwitserland. Verhalen uit een ondergronds verleden. Amsterdam 1996, in: VN 4/1/1997.

Gie van den Berghe, Getuigen. Belgische bibliografie over de nazi-kampen (Navorsings- en studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, Brussel 1996, in: TvSG, 23e jrg. nr. 1. 1997

Koos Groen, Als slachtoffers daders worden. De zaak van joodse verraadster Ans van Dijk. Baarn 1994, in: BMGN # 4, 1996

R. van Doorslaer (red.), Les Juifs de Belgique. De l’immigration au génocide. 1925/1945, Bruxelles 1994, in: BMGN # 4, 1996

Ab A. Jansen, Fliegerhorst Schiphol. Onze nationale luchthaven in bezettingstijd. deel 1 In het offensief, Amsterdam 1996, in: NIW 13/12/1996.

Hans Schoots, Gevaarlijk leven. Een biografie van Joris Ivens, Amsterdam 1995, in: GBG-Nieuws nr. 38, najaar 1996.

Hans Jansen, Het Madagascarplan. De voorgenomen deportatie van Europese joden naar Madagascar, Den Haag 1996, in: VN 5/9/1996.

Klumper, Ton, Helden tegen wil en dank. Verzet 1940-1945. Het antwoord van gewone mensen op ongewone situaties tijdens de Duitse bezetting, Baarn 1994, in: BMGN # 2, 1996

Bloeme Evers-Emden, Geleende kinderen. Ervaringen van onderduikouders en hun joodse beschermelingen in de jaren 1942 tot 1945, Kampen, in: BMGN # 2, 1996

K. Kornaat, De schok van het onbekende. Vlaardingen tijdens crisis, bezetting en bevrijding (1936-1947), Zaltbommel 1994, in: BMGN # 2, 1996

Denise da Costa, Anne Frank & Etty Hillesum. Spiritualiteit, schrijverschap, seksualiteit, Amsterdam 1996 en Lawrence Graver, An Obsession with Anne Frank. Meyer Levin and the Diary, L.A. 1996, in: VN 4/7/1996.

Dirk Mulder en Ben Prinsen (red), Lachen in het donker, Amusement in kamp Westerbork, Hooghalen/Assen 1996, in: VN 4/7/1996.

Art van Iperen, De lege etalage. Cuba na de revolutie, Amsterdam/Antwerpen 1996, in: VN 19/6/96.

Adam Piette, Imagination at War. British Fiction and Poetry 1939-1945, London 1995, in: VN 4/5/1996.

G. C. Hovingh, Johannes Post. Exponent van het verzet. Een biografie, Kampen 1995, in: VN 20/4/1996.

Rut van de Pol, ‘Waarom ben je niet ondergedoken?’, Breda 1996, in: VN 13/4/1996.

Frank van Vree, In de schaduw van Auschwitz, Herinneringen, beelden, geschiedenis, Groningen 1995, in: NIW 5/4/96.

Alison Owing, Frauen. German Women recall the Third Reich, Harmondsworth, 1995, in: VN 20/2/1996.

Chaya Brasz, Removing the Yellow Badge. The Struggle for a Jewish community in the postwar Netherlands 1944-1945, Jerusalem 1995, in: VN 6/1/1996.

Egbert Koster, Oostelijk Havengebied Amsterdam, Amsterdam 1995, in: Ons Amsterdam 1995, 48e jrg. nr. 2.

Edward T. Linenthal, Preserving Memory. The Struggle to Create America’s Holocaust Museum, Viking/Penguin, New York 1995, in: NIW 3/11/1995.

A.P.M. Cammaert, Het verborgen front. Een geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog, Eisma, Leeuwarden/Mechelen 1994, in: BMGN 1995, jrg. 110, nr. 3.

Wim Meulenkamp, Follies. Bizarre bouwwerken in Nederland en België, De Arbeiderspers, Amsterdam 1995, in: VN 7/10/1995.

Tadeusz Pankiewicz, Onder de adelaar. De apotheek in het Getto van Krakau, Xeno, Groningen 1995, in: VN 30/9/1995.

Bosworth, R.J.B., Explaining Auschwitz & Hiroshima. History Writing and the Second World War 1945-1990, Routledge, London/New York 1993, in: Theoretische Geschiedenis jrg 21 (1995), nr. 1.

Tom Dewe Mathews, Censored. What They Didn’t Allow You to See, And Why: The Story of Film Censorship in Britain, Chatto & Windus, London 1994, in: VN 15/7/1995.

Brender, Reinhold, Kollaboration in Frankreich im Zweiten Weltkrieg. Marcel Déat und das Rassemblement national populaire, Oldenbourg Verlag, München 1992, in: Theoretische Geschiedenis jrg 21 (1994), nr. 4. (juni 95 uitgekomen).

Auke Kok, De verrader. Leven en dood van Anton van der Waals, De Arbeiderspers, 1995, in: VN 5/5/1995.

Paul Arnoldussen en Jolanda Otten, De borrel is schaarsch en kaal geworden. Amsterdamse horeca 1940-1945. Bas Lubberhuizen, 1994, in: Ons Amsterdam mei 1995.

Aad Jongbloed, Standort Holland. Duitse soldaten over hun oorlogstijd in Nederland, Walburg Pers, 1995, in: VN 29/4/1995.

Jon van der Maas en Aad Neeven, Zonder waarschuwing. Feiten en achtergronden over de luchtaanvallen op Haarlem 1940-1945. De Vrieseborch, 1995, in: VN 1/4/1995.

Wagenaar, A., Settela. Het meisje heeft haar naam terug. De Arbeiderspers, 1995, in: VN 25/3/1995

Burger, J., Oorlogsdagboek. Bert Bakker, 1995, in: VN 18/3/1995.

Hans Olink, Vrouwen van Vught. Een nacht in een concentratiekamp. Lubberhuizen, 1995, in: VN 4/3/1995.

Steinbach, Peter en Johannes Tuchel (red.), Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Bundeszentrale 1994, in: NIW 17/2/1995.

Het meisje met de accordeon. De overleving van Flora Schrijver in Auschwitz-Birkenau en Bergen-Belsen. Conserve, 1994, in: VN 11/2/1995.

Historisch Nieuwsblad, in: VN 4/2/1995.

Bley, Ed en Marlite Halbertsma, Beelden tegen de puin. Oorlogsmonumenten en monumentale kunst in Rotterdam 1940-1945. Stichting Kunstpublikaties Rotterdam, 1994, in: VN 28/1/1995.

C.B. Cornelissen, Twente weer vrij. Een chronologisch fotoboek over de aprildagen 1945. Twents-Gelderse Uitgeverij de Bruyn, Oldenzaal 1994, in: VN 21/1/1995.

Trouw en De Vrije Pers in bezet Rotterdam (Speciale editie voor Rotterdam en omstreken) 1944-1945. Uitg. Kok Voorhoeve 1994, in: VN 7/1/1995.

Entrop, M., Onbekwaam in het compromis. Willem Arondéus kunstenaar en verzetsstrijder. Uitg. Bas Lubberhuizen, Amsterdam 1993, in: BMGN 109/4, 1994.

Jansens, S, G. von Freitag Drabbe Künzel (inl. J.C.H. Blom), Een ruwe hand in het water. De gijzelaarskampen Sint-Michielsgestel en Haaren. Uitg. Het Spinhuis, Amsterdam 1993, in: BMGN 109/4, 1994.

Oudheusden, J. van en H. Termeer, Tussen vrede en vrijheid, Uitg. Waanders, Zwolle 1994, in: VN 19/11/1994.

Léon Poliakov (red.), Histoire de l’Antisémitisme 1945-1993. Editions du Seuil, Paris 1993, in: NIW 21/10/94

P.R.A. van Iddekinge, Zwarte avonden in Arnhem 1942-1945. Cultuur buiten de Cultuurkamer. Uitg. Historische Reeks Arnhem, Arnhem 1994, in: Vrij Nederland 1/10/1994.

Koos Groen, Als slachtoffers daders worden. De zaak van de joodse verraadster Ans van Dijk. Uitg. Ambo, Amsterdam 1994, in: VN 24/9/1994.

Jaarboek Mediageschiedenis 4 (1992), in: BMGN, 108e jrg. nr. 2, 1994.

Helene Moszkiewiez, Een vrouw in oorlog. Uitg. Centerboek, Amsterdam 1994, in: Vrij Nederland 16/4/1994.

Eva Figes, Women’s letters in wartime 1450-1945. Uitg. Pandora, London 1993, in: VN 26/2/1994.

Deborah Lipstadt, Denying the Holocaust The Growing Assault on Truth and Memory. Uitg.  The Free Press, New York 1993, in: NIW 14/1/1994.

Ruud Lindeman, De straat was leeg. Verzetsmuseum, Amsterdam, 1993, in: Ons Amsterdam, november 1993.

Mirjam Pressler, Daar verlang ik zo naar. Het levensverhaal van Anne Frank. Bert Bakker, Amsterdam 1993, in: NIW 19/11/1993.

Christopher R. Browning, Doodgewone mannen. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1993, in: VN 18/9/1993.

Koert Broersma, Buigen onder de storm. Levensschets van Philips Mechanicus 1889-1944. Van Gennep, Amsterdam en Herinneringscentrum Kamp Westerbork, 1993, in: Ons Amsterdam, oktober 1993.

O. de Vries (bew. en inl.) Het strafkamp voor Nederlanders in Wilhelmshaven, Servo, Assen, 1990, in: BMGN, 1993, jrg. 108 nr. 3.

I. Lipschits, Onbestelbaar. Herinneringen in briefvorm. SDU, Den Haag, 1992, in: BMGN, 1993, jrg. 108, nr. 3.

Kees Slager. De Ramp, een reconstructie. Uitg. Goes, 1992 en Selma Leydesdorff. Het Water en de Herinnering. Uitg. Amsterdam, 1993, in: Zeeland jrg. 2, nr. 2, juni 1993.

Raul Hilberg. Perpetrators Victims Bystanders. The Jewish Catastrophe 1933-1945. Uitg. HarperCollins, New York 1992 (Ned. vert. bij Becht, Haarlem, 1993), in: NIW 7/5/1993.

Janrense Boonstra en Marie-José Rijnders. Anne Frank Huis. Een museum met een verhaal. Uitg. SDU, Den Haag 1992, in: Ons Amsterdam april 1993.

David Starodinski, Het getto van Odessa. De vernietiging van de joodse gemeenschap in de Oekraïne. Uitg. SUA, Amsterdam 1992, in: VN 21/11/1992.

Ziphora Valkhoff, Leven in een niet-bestaan. Beleving en beeldvorming van de joodse onderduik. Uitg. ICODO, Utrecht 1992, in: VN 11/7/1992.

Frans Dekkers. B & W rond de tweede wereldoorlog in Groot-Eindhoven. Uitg. In de Knipscheer, Amsterdam 1992, in: VN 13/6/1992.

Arie van der Zwan. Goudriaan in botsing met NS. Uitg. Scriptum, Schiedam 1991, in: VN, 29/2/1992.

Vos, Chris, Het verleden in beeld. Een inleiding in de analyse van audiovisueel materiaal. Uitg. De Haan/Unieboek, Houten 1991, in: VN, 12/10/1991.

Benz, W. (Hrsg), Dimension des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. Uitg. Oldenbourg, München 1991, in: NIW 26/7/1991.

C. Weyers, e.a., Tussen aanpassing en verzet. Vrouwen voor het voetlicht 1929-1969. Uitg. Lemma, Culemborg 1989, in: BMGN, 106e jrg. nr. 2, 1991.

G. Hirschfeld, Bezetting en collaboratie. Nederland tijdens de oorlogsjaren 1940-1945. Uitg. Gottmer/Becht 1991, in: VN  29/6/1991.

Jaap van Donselaar, Fout na de oorlog – Fascistische en racistische organisaties in Nederland 1950-1990. Uitg. Bert Bakker 1991, in: VN 24/5/1991.

Hans Bonke, Vallende schoorstenen en verdwenen fabrieken. Industriële archeologie in Amsterdam. Uitg. Stadsuitgeverij, Amsterdam 1990, in: Ons Amsterdam, mei 1991.

H.W. von der Dunk, Voorbij de verboden drempel. De Shoah in ons geschiedbeeld. Uitg. Prometheus, Amsterdam 1990, in: NIW 22/2/1991.

Judith Miller, One, by one, by one. Facing the Holocaust. Uitg. Simon & Schuster, New York 1990, in: VN 12/1/1991.

Dienke Hondius, Terugkeer, Antisemitisme in Nederland na de bevrijding. Uitg. SDU  Uitgeverij, ‘s-Gravenhage 1990, in: VN 20/10/1990.

Bart Middelburg en René ter Steege, Riphagen – de Amsterdamse onderwereld 1940-1945. Uitg. De Arbeiderspers, Amsterdam 1990, in: Ons Amsterdam, september 1990.

Vijftig jaar na de inval. SDU Uitgeverij, ‘s-Gravenhage 1990, in: Folia Civitatis, 31/8/1990.

C. Berghuis, Joodse vluchtelingen in Nederland 1938-1940. Uitg. Kok, Kampen 1990 en W. Lindwer, Kamp van hoop en wanhoop. Uitg. Balans 1990, in: VN 11/8/1990.

J. Boas, Boulevard des misères, het verhaal van doorgangskamp Westerbork. Uitg. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 1988 en S. en J. Citroen, Duet pathëthique, belevenissen van een joods gezin in oorlogstijd 1940-1945. Uitg. Veen, Utrecht 1988, in: BMGN, 105e Jrg. nr. 2, 1990.

A. Waalewijn, Achter de bres. Uitg. SDU, Den Haag 1990, in: VN 4/6/1990.

W. Lindwer, De laatste zeven maanden. Vrouwen in het spoor van Anne Frank. Uitg. Gooi en Sticht, Hilversum, 1988, in: BMGN, 105e Jrg. nr.1, 1990.

Geertje Naarden, Onze jeugd behoort de morgen  … De geschiedenis van de AJC in oorlogstijd. Uitg. Stichting Beheer IISG, Amsterdam 1989, in: VN 12/3/1990.

Herman de Liagere Böhl en Guus Meershoek, De bevrijding van Amsterdam. Een strijd om macht en moraal. Uitg. Waanders, Zwolle 1989, in: Ons Amsterdam, november 1989.

Claudia Koonz, Moeders in het Vaderland: De vrouw en het gezin in nazi-Duitsland, Uitg. Meulenhoff, Amsterdam 1989, in: De Groene Amsterdammer 27/9/1989.

Jan Bilsen en Aart Verhoef, Retour Berlijn, Uitg. Jan Metz, Amsterdam 1988, in: VN 25/3/1989.

Volker Jacob en Annet van der Voort, Anne Frank war nicht allein, Dietz Verlag,Berlin/Bonn 1988, in: VN 3/12/1988.

Robert Thomson, Green Gold: Bananas and Dependency in the Eastern Caribbean, L.A.Bureau, London 1987, in: Intermediair 4/3/1988.

Alfred Kube, Pour le mérite und Hakenkreuz. Hermann Göring im Dritten Reich, R. Oldenbourg Verlag, München 1986 en Stefan Martens, Hermann Göring – ‘Erster Paladin des Führers’ und ‘Zweiter Mann’ im Reich, Ferdinand Schöningh, aderborn 1985, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 100e Jrg. nr.4, 1987.

Selma Leydesdorf, Wij hebben als mensen geleefd. Het Joods proletariaat van Amsterdam 1900-1940, Meulenhoff, Amsterdam 1987, in: Intermediair 10/7/1987.