Skip to content

Schrijver

David Barnouw heeft over uiteenlopende onderwerpen geschreven: mr. MM. Rost van Tonningen, de Nederlandsche Oostcompagnie, de Hongerwinter en over postzegels in de oorlog. Naast algemenere werken als De bezetting in een notendop en De canon van de Duitse bezetting heeft hij veel over Anne Frank geschreven.