Skip to content

David Barnouw

Oorlogsdeskundige • Spreker en schrijver

David Barnouw was tot 2014 onderzoeker en woordvoerder van het NIOD, het instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies. Hij is actief als schrijver en spreker en één van de samenstellers van de wetenschappelijke uitgave van de dagboeken van Anne Frank, over wie hij veel heeft gepubliceerd.

Voorbeelden van boeken

DB NL Bezetting notendop-row

De bezetting
in een notedop

Alles over de Duitse bezetting van Nederland tussen 1940 en 1945: van de bunkers langs de Noordzeekust, de Februaristaking, de spoorwegstaking tot de hongerwinter. In het boek worden de belangrijkste gebeurtenissen beschreven vlak voor en tijdens de Duitse bezetting van Nederland en de Japanse bezetting van Indonesië. 

DB-AF-NL-Fenomeen-AF

Het fenomeen
Anne Frank

In dit boek worden voor het eerst alle zaken rond Anne Frank  behandeld.  Haar beroemde dagboek verscheen in 1947 en ze was toen een onbekend meisje dat in 1945 op 15-jarige leeftijd de dood had gevonden in het concentratiekamp Bergen-Belsen. De Holocaust en Anne Frank lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden.

DB NL nederlandse spoorwegen

De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd

Het boek geeft een beschrijving van de aanloop naar de spoorwegstaking, de staking zelf, en de transporten per spoor van Joden en andere groepen in opdracht van de Duitsers.
Met de staking hoopte de Nederlandse regering in ballingschap de operatie Market Garden te ondersteunen. 

Lezingen

Sinds 1986 heeft David Barnouw meer dan 280 lezingen gegeven in binnen- en buitenland, deels op wetenschappelijke conferenties, deels voor een algemeen publiek.
De lezingen werden gehouden in Nederland, maar ook in België (Brussel), Duitsland (Berlijn, Bonn, Hamburg, Heidelberg, Kiel, Oldenburg en Stendal), maar vooral in de USA. Daar gaf hij lezingen aan universiteiten zoals Berkeley, Brandeis, Columbia, Cornell, Harvard, Loyola University, Princeton, Rutgers, Tulane University, UCLA, US Military Academy West Point, UVM en Williams College.
lees meer

Daarnaast op tientallen middelbare scholen, gedurende Anne Frank tentoonstellingen en in Holocaust musea in Dallas en Houston en het United States Holocaust Memorial Museum in Washington DC.
De meeste lezingen gingen over Anne Frank, haar onderduik, Het Achterhuis en haar naoorlogse invloed. Naast Anne Frank waren de onderwerpen: collaboratie, film en propaganda, verzet, Holocaust en Holocaust-ontkenning, het NIOD, mythe en realiteit van de bezetting, de Hongerwinter, de arbeidsinzet, herinnering en herdenken.
Naast lezingen heeft hij inleidingen gehouden bij oorlogsfilms als Denial, Elser, Pastorale 1943, De Slag om de Schelde en Der Staat gegen Fritz Bauer.

Klik hier voor voorbeelden van lezingen

David Barnouw is actief op Facebook!

Recensies

Sinds 1987 heeft David Barnouw meer dan 350 boeken besproken.
Deze recensies werden gepubliceerd in onder meer:
Ons Amsterdam, Amstelodamum, Bijdragen en Mededelingen Geschiedenis der Nederlanden, GBG-Nieuws, Historisch Nieuwsblad,  Intermediair, jonet.nl, NIW, NRC/HB, The International History Review, Tijdschrift voor Geschiedenis, Tijdschrift voor Mediageschiedenis, Tribune, Vrij Nederland, Waardeel en Zeeland.

Artikelen in kranten en tijdschriften

Een greep uit de vele artikelen die David Barnouw in de loop der jaren gepubliceerd heeft in een breed scala aan kranten en tijdschriften:

‘Zoveel namen herdenken kan niet zonder fouten’
in: Bedenkt eer gij herdenkt. Kritische geluiden over het geplande Holocaust Namenmonument (2019)

‘Anne Frank, a Girl and a Symbol’
in: Linda Stein, Holocaust Heroes: Fierce Females, Tapestries and Sculpture (2016)

‘Anne Frank, Miep Gies en Bep Voskuyl’
in: 101 Vrouwen en de oorlog, samengesteld door Els Kloek (Vantilt, Nijmegen 2016)
lees meer

‘De Tweede Wereldoorlog’, in: De canon van Nederland. Onze geschiedenis in 50 thema’s (Meulenhoff, Amsterdam 2014, 3 drukken)

‘“Holländische Holzschue“ im Osten. Die Niederländische Ost Compagnie 1942-1944‘, in: Eigner, Matis und Resch (Hg.) Entrepreneurship in Schwieriger Zeiten (Lit Verlag, Wien 2013), p. 331-355

‘The Authenticity of the Diary’, in: The Diary of Anne Frank. Bloom’s Modern Critical Interpretation. Edited and with an Introduction by Harold Bloom (New York 2010)

‘Anne Frank in the USA and the Netherlands,’ in: Four Centuries of Dutch-American Relations, p. 960-970, (ed. Krabbendam, Van Minnen en Scott-Smith) (Amsterdam, Boom 2009)

‘The Nazi Order and Europe’, in: M. J. Wintle (ed.), Imagining Europe: Europe and European civilization as seen from its margins and by the rest of the world in the 19th and 20th century. Uitg. Peter Lang, Brussel 2008, p. 73-90.

‘To Ostland we want to drive’, in: Beyond Traditional Borders. Eight Centuries of Latvian-Dutch Relations (Riga 2006)

‘De Anne Frank-Industrie’, in: G.P. van der Stroom (red.) De vele gezichten van Anne Frank.Visies op een fenomeen. De Prom 2003

‘Dutch Exiles in London’, in: Europe in Exile. European Exile Communities in Britain 1940-1945 (ed. Martin Conway and José Gotovitch), Uitg. Berghahn Books, New York-Oxford 2001, p. 229-247.

‘Ontkenningen van de Holocaust, een onvolledig overzicht’, in: Groniek, nr. 149, jaargang 33, juli 2000

‘Anne Frank and Film’, in: Anne Frank. Reflections on Her Life and Legacy (ed. Hyman A. Enzer and Sandra Solotaroff-Enzer), University of Illinois Press, Urbana /Chicago 2000, 165-172.

‘The Authenticity of Anne Frank’s Diary’, in: Jennifer Gariepy (ed.), Twentieth-Century Literary Criticism, Topics Volume 58, Gale Research Inc., Detroit 1995. p. 76-84.

‘Die Schneiderei und Bekleidungsfirma Grijpman GmbH’, in: 1999 Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts 1/1995, p. 15-37.

‘The Netherlands: State Corporatism against the State’ (met J. Nekkers), in: Organising Business for War (ed. W. Grant, J. Nekkers and F. van Waarden), Uitg. Berg, Oxford 1991.

‘Anne Frank’, in: The Blackwell Companion to Jewish Culture, Uitg. Basil Blackwell, Oxford 1989.

‘N.V.Grijpmans Kleermakerij en Kleedingbedrijf, of de oorlog en zijn winstmogelijkheden’, in: Jaarboek voor de Geschiedenis voor Bedrijf en Techniek nr. 6 (1989).

‘The Image of Occupation’, in: Occupation, collaboration and resistance in Dutch Film. Published by the Kring van Nederlandse Filmjournalisten for the International Colloquium in Utrecht, 21-24 september 1986.

‘Economische collaboratie: een structuurschets’, in: Samenwerking met de vijand. Verslag van het symposium over de vraag waar aanpassing ophoudt en collaboratie begint, georganiseerd door de Anne Frank Stichting 6, 7 en 8 december 1980, Amsterdam, pp. 36-43. Voorburg, Protestantse Stichting tot Bevordering van het Bibliotheekwezen en de Lectuurvoorziening in Nederland.

‘Ondernemers en ordening in bezet Nederland: de organisatie Woltersom’, in: Cahiers voor de politieke en sociale wetenschappen, jrg. 1, nr. 4, mei 1978, pp. 2-97. (Met Ruurd Stellinga).

Contact

David Barnouw

Email: dbarnouw@gmail.com

Telefoon: +31(0)654276135